KřižovatkyÚseky


Predikční modely nehodovosti určují míru nehodovosti v závislosti na rizikových faktorech, jako je intenzita dopravy, délka úseku, způsob řízení, počet ramen křižovatky apod. Výsledkem je tzv. očekávaný počet nehod, neboli kolik nehod lze průměrně očekávat za působení konkrétních hodnot rizikových faktorů. Protože se ale tato hodnota liší od skutečnosti, určuje se návazně tzv. bezpečnostní potenciál: čím je tato hodnota na konkrétním místě vyšší, tím se nabízí větší prostor pro snížení nehod na očekávaný počet. Podle klesajících hodnot bezpečnostního potenciálu lze proto místa silniční sítě srovnávat a třídit.

Mapa zobrazuje nejkritičtější místa dálnic a silnic I. třídy, identifikovaná s využitím predikčních modelů nehodovosti. Jedná se o 5 barevně odlišených kategorií (úrovňové i mimoúrovňové křižovatky, úseky, větve ad., viz menu nahoře).

Více informací je k dispozici ve zprávě o řešení projektu a jejích přílohách:

Přílohy: